Нашата задача е да обмислим вариантите, да проектираме и да осъществим тиймбилдинг програми и обучения, свързани с работата в екип, както и да моделираме резултатите.


Tиймбилдинг програми

Реверсо адвенчър е създадена през 2005г. от екип специалисти по експеренциално образование, наричано още обучение чрез преживяване.
Свикнали сме да работим с хора, да изслушваме какви са проблемите и нуждите на организацията, да предлагаме специална за конкретния случай програма, да я изпълним с много вдъхновение и да се забавляваме през цялото време.
Вярваме, че положителният заряд на нашия екип действа заразяващо и мотивиращо, вярваме че във всяка ситуация има скрито съкровище, вярваме че успешните екипи в един или друг момент имат нужда от предизвикателства в неформална среда.


Типовете тиймбилдинг програми

Реверсо адвенчър не предлага готови и универсални продукти, тъй като считаме, че всяка тиймбилдинг активност трябва да е подчинена на специфичните цели и нужди на дадена компания и затова съставяме програмите индивидуално след среща с представители на клиента – може да разчитате на нашето специално отношение, а и презентацията на нашите предложения няма да ощети вашия фирмен бюджет.

1. Организираме информационна среща
2. Презентираме предложението за програма
3. Осъществяваме програмата и отчитаме резултатите


Някои от нашите клиенти

HP
Walltopia
Net Info
Schneider Electric
Кронос
За земята


“С наближаването на целта, смисълът започва да ти се изплъзва, усещането за предизвикателство затихва. Радостта от успеха не е тъй ярка, както страха в началото. С достигането и…единственото, което помним, е пътя. Намираме нова цел и всичко се завърта.”