Какво правим


Тиймбилдингът е управленски гаечен ключ – специфично техническо пособие за решаване на конкретни проблеми и диагностицирането им, а не психология.


1

Програмите ни подпомагат изграждането, развиването и повишаването на ефективността на екипите. Преодоляваме общи проблемни ситуации, чрез избор на обща игрова цел по пътя на кооперирането.


2

Всяко едно предложение от нас е индивидуално и зависи от облика на екипа, целите, проблемите и нуждите му.


3

Тиймбилдингът е изграждане и сплотяване на екипи с цел повишаване на ефективността. За да не се окаже така че тиймбилдингът е бил просто едно чудесно преживяване, организирано предизвикателство, екстремно забавление, личностно развитие или фирмено събитие – всичко трябва да бъде организирано с ЦЕЛ И СТРАТЕГИЯ и отчетените резултати да кореспондират с поставените цели.