Close Notification Open Notification

Сигурност


СИГУРНОСТ

Всички дейности по организацията, провеждането и анализа на курсовете подлежат на контрол.
Това е наложено от стриктно спазваните от нас международни и вътрешни правила и стандарти за физическа и емоционална безопасност при работа с деца сред природата.

Безопасността на организираните и провеждани от нас курсове зависи и се гарантира основно от три фактора и те са: политиката на училището за обучение и квалификация на персонала, спазването на международните и вътрешни стандарти за техническа безопасност и качеството на използвания инвентар.

ИНСТРУКТОРИ

Най-голямото богатство на организацията са инструкторите и тяхната мотивация, затова създаваме условия за усъвършенстването и обучението им, както групово, така и според индивидуалните им нужди. Непрекъснато повишаваме изискванията в обучението си за да гарантираме постоянната физическа и емоционална сигурност на участниците в курсовете.

Инструкторите на Училището са професионалисти в областите на алпинизма, скалното катерене, спелеологията, ориентирането, воденето на групи в планината и динамиката на детски групи сред природата.
Някои от тях работят като планински спасители, педагози и психолози, други са инструктори по спелеология и алпинизъм.

ЕКИПИРОВКА

Екипировката, която използваме, е произведена от водещите световни фирми в областта и всяка част от нея е преминала индивидуална проверка за надеждност, съобразно европейските стандарти и сертификати за качество.
Всички съоръжения при нас се подменят редовно, преди да достигнат края на експлоатационния си живот.
Инструкторите ни са преминали различни специализирани курсове и са специално обучени за работа с нея.
Периодично се следи и се усъвършенстват техническите умения и способности на персонала, чрез провеждането на квалификационни курсове и практики.
Инструкторите работят единствено съобразно със общоприетите световни стандарти за техническа сигурност и безопасност на UIAA и UIA.
По-долу са търговските марки на фирмите-партньори, с чиято екипировка работим:
kongkong

ГРУПИТЕ

Общоприетите международни изисквания за сигурност при работа с деца сред природата налага изискването: на четирима участника – един инструктор.
Числеността на групите е минимум 8 човека и максимум 15. Изискването е продиктувано от повишените нива на контрол върху децата и съблюдаване на безопасността им.
Световната практика показва, че този размер на групите и съотношение инструктори – участници е оптимален и позволява полагането на индивидуални грижи за всяко дете и подпомагането му да разкрие пълните си заложби и качества и да се приобщи към групата.

ПРОГРАМИТЕ

Програмите са предварително създадени, отработени и съобразени с целите, желанията и възрастовата група на конкретният курс. Елементите им, са предварително отиграни от нашите инструктори в детайли и ситуацията в която ще се случват “приключения” на вашето дете е абсолютно контролирана.
Спазването на стандартите за безопасност налагат логистичната подготовка на резервни програми, които нашите инструктори следват в случай на лошо време, непредвидени трудности или проблеми възникнали пред групата.

Програмите за курсовете са безопасни и полезни, тъй като:
- са съобразени с възрастта и индивидуалните зрелостни изисквания на участниците
- имат ясен резултат за участниците и родителите
- гарантират спазването на световните стандарти за техническа сигурност и безопасност

УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ

Задължително родителите на участниците трябва да представят попълнена и подписана здравна анкета и декларация за информираност. Както и попълнена и подписана декларация, че детето им не страда от някое от изброените заболявания в здравният списък.
Преди началото на курса родителите участват в информационна среща относно мястото, времетраенето и програмата на курса.
Очакваме от всички участници:
да се съобразяват с всички процедури за сигурност.
да уважават останалите от групата през цялото време.
да уважават и пазят естественото състояние на природата.
да не толерирарат употребата на алкохол, наркотици и тютюнопушенето по време на курса.
да слушат и изпълняват изискванията на инструкторите (те гарантират вашата безопасност).
Наложително е спазването на списъците с екипировка и облекло, които се раздават, тъй като те гарантират не само комфорта, но и здравето на участника.
Участниците, които не са склонни да изпълняват тези изисквания биват отстранявани от програмата и предавани на родителите си, тъй като застрашават собствената си, а и на останалите безопастност.
Таксата за участие в курса се внася в офиса на организацията, или по банкова сметка
IBAN: BG15 UNCR 9660 1003 3493 01 + BIC code: UNCR BGSF ; УниКредит Булбанк, седем дни преди началото на курса.

МЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ

По време на всеки курс инструкторският екип носи аптечка с превързочни материали и често използвани лекарства, с които е обучен да работи.
За лечение на специфични заболявания участниците носят лекарствата си и преди началото на курса, е задължително да бъдат информирани водещите инструктори за това. Инструкторите трябва да бъдат информирани относно действието и спецификата на лекарствата, както и противопоказанията им. Трябва да знаят дали участника разполага с необходимите количества за периода на курса. Инструкциите трябва да са изчерпателни и да бъдат предадени лично от родителя на водещият инструктор преди тръгването.

ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

По време на курса не са желателни посещенията, но при нужда те могат да бъдат осъществени. Непрекъсната информация за местоположението и протичането на курса ще може да получавате в офиса на организацията или денонощно на някой от телефоните на инструкторите.
По всяко време ще можете да се свържете на някой от двата телефона, които във всеки един момент ще са в групите. Номерата ще научавате от офиса на организацията преди курса. Участниците в курса също ще имат възможност във всеки момент при нужда да се свържат с вас.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КУРС
Здравна анкета
Списък болести
Декларация за информираност
Списъка за личната екипировка – лятна / морска / зимна

за да отворите и запазите документите Ви е необходим Adobe Reader