Close Notification Open Notification

Проекти


YPPP

От април до краят на септември 2006г. Училище за приключения „Реверсо“ работи по проект YPPP.

YPPP (Young Person’s Photography Project / Младежки Фотографски Проект) е междукултурен, доброволен фотографски проект, който осъществява връзка между Великобритания и България.

Работата се ръководи от Шарлот Барнс – социален художник-фотограф, която живее и работи в Манчестер. От българска страна проекта се осъществи от “Училище за приключения Реверсо” и SOS Детски селища България. Останалите участници в проекта бяха студенти от Manchester Metropolitan University – Мая Хардинг, Даниел Стейнклиф и Ники О’Съливан, както и студенти от Нов Български Университет – Евгения Добрева и Анастасия Грозева.

Проектът включи посещение на с. Дрен, където на децата от SOS селището бяха представени и проведени различни художествени дейности. В този процес екипът на проекта придоби по-добро разбиране за системата на SOS Детски Селища и за средата, от която идват децата, с които работихме във втората фаза на проекта .

Втората фаза на проекта се проведе в София. В продължение на пет дена се проведоха фотографски семинари с младежи, които са напуснали SOS селището в с. Дрен, за да продължат образованието си в София.

Тези семинари, чрез поставяне на различни задачи, целяха да подпомогнат младежите да опознаят и оценят своята самоличност, култура, мечти, страхове и надежди, както и да използват фотографията като изразно средство.

След завършване на работната част на проекта младежите избраха мото на изложбата: “Бъдете с нас, защото и ние сме с Вас”

Резултатът е изложба която показва избрани творби на младежите, създадени по време на втората фаза на проекта. Изображенията бяха изложени пред Народен театър „Иван Вазов” в периода 21/09/2006-01/10/2006г. Откриването на изложбата ознаменува постиженията на младежите и предостави на публиката поглед върху живота на тези деца.

Същите творби участваха в изложба в рамките на Световна Седмица на Сираците (WOW – World Orphan Week) в Манчестър, Великобритания.

„Айкидо – мост за общуване сред подрастващото поколение“

Училище за приключения „Реверсо“ е партньор в проекта  „Айкидо – мост за общуване сред подрастващото поколение“ към програма “Младеж” на Министерството на младежта и спорта.

Цели на проекта:
Приобщаване на деца в неравностойно положение към практикуващи айкидо деца в “Спортна школа Чоуа” и създаване на трайни взаимоотношения между тях посредством обучение по айкидо и провеждане на “приключенски” курсове сред природата.

Подобряване на техните комуникативни възможности и умения за работа в екип. Изграждане на гражданска позиция за проблемите и нуждите на децата лишени от родителски контрол, сред вече трениращите в “Чоуа”.
Чрез изпълнението на проекта се стремим да покажем на децата живеещи в риск, че света, в който живеем е стойностен и си заслужава да се бориш и образоваш, за да бъдеш участник в него.

Да изградим главните изпълнители на проекта като едни толерантни, хуманни и състрадателни личности.
Партньори по изпълнението на проекта са: Министерството на младежта и спорта, “Спортна школа Чоуа”, “Училище за приключения Реверсо”, Читалище “Аура”, Община “Възраждане”, Училище “П.Славейков”, Сладкарници “Джимис”, “София-ленд” и “Макдоналдс”

Задачи пред проекта:
създаване на социални контакти на децата живеещи в неравностойно положение с деца извън тяхната общност, което да спомогне за пълноценното им интегриране в обществото и реализирането им като равностойни личности.

“Кампания за запазване на “Кресненското дефиле”

Другият проект, по който работи организацията е “Кампания за запазване на “Кресненското дефиле” и подпомагане на развитието на гражданско самосъзнание и екологична култура сред младите хора от града.

Цели на проекта:
развитие на инициативността на младото поколение в гр. Кресна; мотивирането им за активно участие в процеса на вземане на решения на училищно и общинско ниво; възпитаване на активно и действено отношение у младите към природата; въвличането им в конкретни дългосрочни ангажименти относно опазването на природата; възвръщането на уникалният и естествен вид на резерват “Тисата” и поречието на реката, чрез събиране и извозване на натрупаните боклуци.

Дейности предвидени в проекта: провеждане на образователен “приключенски” курс сред природата с 9 клас от училището в град Кресна (те бяха и едната от групите участвали в курса на Мальовица през зимата), провеждане на акция за засаждане и опазване на редки растителни видове в дефилето; провеждане на почистване на отпадъци от туристическите поляни и пътеки в дефилето и резерват “Тисата”.

Цели на курса:
-продължаване и усъвършенстване на груповата динамика, задълбочаване на процеса на базата на постигнатото в предишният курс.
-разиграване на различни комуникационни модели и правила за повишаване на комуникационните и приспособителни възможности потребни им за бъдещето в живота.
-развиване на вяра в собствените възможности и значимост за откриване на лидерските качества у тях.

Партньори по изпълнението на проекта са: Училище за приключения „Реверсо”, ЕС “За Земята”, “Тетида” – Благоевград”, децата от 9 клас, учителите, ОС, Кмета на гр. Кресна и ръководството на “Парк Пирин“.